bozp stroje

Kontrola NIP dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvarnicovych strojov
|

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci …

kontrola NIP

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov
|

Cieľom tejto plánovanej úlohy bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov a jej …

koureni v praci

BOZP info – Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky na pracovišti
|

Závislost na tabákových výrobcích je specifická tím, že byla dlouho společensky akceptována. Nynější tvrdší restriktivní opatření se setkávají …

nakladani kamionu

BOZP info – Manipulace břemen při vykládce a nakládce nákladních vozidel
|

V problematice bezpečnosti práce, a to při vykládání a nakládání nákladních vozidel, vycházíme z níže uvedených základních platných …

kontrola

BOZP info Výsledky kontrolní činnosti SUIP za květen 2016
|

Během měsíce května 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 899 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů …

pracovni uraz

BOZP info odškodnění pracovních úrazu bude fungovat lépe
|

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kterou …

Homes for Haringey

BOZP Školy – Bezpečnost provozu plynových zařízení
|

V roce 2015 provedl Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení se …

Law school

BOZP info výsledky kontrolní činnosti SÚIP u firem za duben 2016
|

V průběhu dubna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 571 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů …

BOZP334

BOZP info kopie pracovních smluv a dohod na pracovišti jako zákonná povinost
|

Povinnost mít v místě pracoviště zaměstnanců kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu zakotvuje ustanovení § 136 z. č. …

HASICI

Dokumentace v požární ochraně u OSVČ a firem
|

Zatímco základní předpis v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákoník práce) řeší především vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, …