Správa NIP o stave ochrany práce vo firmách (BOZP) za rok 2019 udelené 1 441 650 eur pokut
|

Inšpektoráty práce vykonali v roku 2019 inšpekciu práce spolu v 28 478 subjektoch. V roku 2019 bolo zistených 48 …

BOZP u živnostníka
|

BOZP u živnostníka V dnešnej dobe, keď je veľmi rozšírené podnikanie formou živnosti, je dôležité zdôrazňovať a  pripomínať, že …

Ako zabrániť šíreniu COVID-19 na Vašom pracovisku.
|

Ako zabrániť šíreniu COVID-19 na Vašom pracovisku. Nižšie uvedené opatrenia môžu bez významných nákladov pomôcť obmedziť šírenie vírusov …

BOZP pre sklady a pohyb chodcov
|

V zmysle prílohy č. 1 bod 12.2  nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. sa komunikácie určené pre chodcov a …

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu
|

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku úrazu: po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce, vykonať potrebné opatrenia, aby …

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2019
|

V mesiaci august 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 110 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 64 subjektov. …

Kontrola z NIP kamiónových dopravcov na cestách v Žilinskom kraji
|

Minimálne doby odpočinku, maximálne doby jazdy či prípadné neoprávnené manipulácie s tachografmi. To všetko kontrolovali na odstavných plochách Podsuchá …

Kontrola NIP dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvarnicovych strojov
|

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci …

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov
|

Cieľom tejto plánovanej úlohy bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov a jej …

BOZP info – Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky na pracovišti
|

Závislost na tabákových výrobcích je specifická tím, že byla dlouho společensky akceptována. Nynější tvrdší restriktivní opatření se setkávají …