Školstvo – Pracovný úraz v školnej jedálne
|

Pani kuchárka používala pri svojej práci v kuchyni kuchynský mlynček na mäso, keď plnila mlynček mäsom, používala pre …

Kovovýroba – Vážny pracovný úraz pri obsluhe stolnej brúsky
|

Zamestnanec, ktorý pracoval v zámočníckej dielni, kde obsluhoval stolnú brúsku utrpel pracovný úraz, pričom ho do nosa zasiahol odlietajúci …

Materská škola – Pracovný úraz pri zváraní
|

Zamestnanec, ktorý pracoval v materskej škole ako údržbár mal v rámci svojej pracovnej činnosti vykonávať zváranie kúrenia. Počas …

Obecný úrad – Pracovný úraz pracovníka verejnoprospešných prác
|

Obecné úrady v rámci dotácií na zamestnanca, pravidelne zamestnávajú pracovníkov z úradu práce na tzv. verejnoprospešné práce v …