Kuzmányho 1181/1
040 01  Košice – Staré Město

telefón : +421 902 225 249
e-mail: kosice@exteria.sk

INFO schôdzka zadarmo

Otváracia doba:
Po – Pa 9:00 – 14:00 hod


Naše služby

  • Informatívne nezávislé poradenské stretnutia.
  • Komplexné ročné poradenstvo BOZP a OPP od jedného partnera.
  • Zastupovanie pri kontrolách štátneho kontrolného dozoru.
  • Nízke náklady za vedenie celej agendy BOZP a OPP po celý rok.
  • Splníme za Vás všetky povinnosti, podľa platnej legislatívy.
  • Profesionálny a odborný prístup.
  • Kvalitné a bezchybné spracovanie povinné dokumentácie BOZP.
  • Všetka povinné školenia vykonávame u klientov v 1 deň.

Majiteľ franšízy

Ján Lažík

Ján Lažík

+421 910 780 651