Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2019

V mesiaci august 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 110 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 64 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných...
11.11.20190 DownloadsDownload