Posúdenie nebezpečenstva vzniku požiaru. Ako je to s požiarnou ochranou pracoviska.

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 povinnosť „zabezpečiť … Čítať ďalej Posúdenie nebezpečenstva vzniku požiaru. Ako je to s požiarnou ochranou pracoviska.