Ročná kontrola BOZP. Prečo je tak dôležitá?

Zamestnávateľ je povinný „sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia … Čítať ďalej Ročná kontrola BOZP. Prečo je tak dôležitá?