Klient z oblasti: Súkromné firmy

"Zamestnanec, ktorý pracoval v zámočníckej dielni, kde obsluhoval stolnú brúsku utrpel pracovný úraz, pričom ho do nosa zasiahol odlietajúci materiál a on prišiel o časť nosa. Okamžite bol hospitalizovaný a prevezený na operačnú sálu.Úraz bol spôsobený tým,..."

Hodnotenie klienta:

"Nemal som ani tušenie, ako sa postupuje v prípade pracovného úrazu, čo sa musí spísať, kam sa má všetko zaslať..."
certifikaty

Sme špecialisti na BOZP a OPP v nasledujúcich oblastiach:

Teraz máme 4 700 spokojných klientov v zmluvnom vzťahu. Svoju prácu si vždy obhájime...

Súkromné firmy

thumb-soukrome-firmy
"Kontroly ani pokuty sa nebojím, sme u Extérie"
Viac informácií

Zdravotníctvo

thumb-zdravotnictvi
"V Extérií sa môžem spoľahnúť na odbornosť a zodpovednosť"
Viac informácií

Štátna správa

thumb-statni-sprava
"Vybral som tu najvýhodnejšiu ponuku na trhu – Extériu"
Viac informácií

Školstvo

thumb-skolstvi
"Viem, že bezpečnosť detí na školách je dôležitá..."
Viac informácií

SZČO

thumb-osvc
"V podnikaní konám na rovinu a chcem to aj od svojich partnerov."
Viac informácií

V rámci balíčku BOZP a OPP poskytujeme komplexné služby! Ďalej sa nemusíte už o nič starať..

Bezpečnosť práce

 • trvalé udržiavanie BOZP
 • vyhľadávanie rizík
 • spracovanie dokumentácie
 • odborná pomoc v oblasti pracovných úrazov
 • osobná účasť pri kontrolách orgánov štátneho odborného dozoru (OIP, RUVZ, Hasiči)

Ochrana pred požiarmi

 • Požiarny poriadok
 • poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • poriadok ohlasovne požiarov
 • tematický plán školenia zamestnancov
 • dokumentácie o vykonanom školení

Školenie BOZP - OPP

 • vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancoch v OPP
 • školenie preventívnej požiarnej hliadky
 • školenie preventistov v OPP

Revízie zariadení

 • revízie el. spotrebičov
 • revízie el. zariadení (termíny sa pohybujú od 2 mesiacov do 3 rokov)
 • revízie núdzového osvetlenia
 • revízie hasiacich prístrojov
 • revízie protipožiarnych dverí