BOZP PO Info Bratislava – bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi

Chcem informačnú schôdzku

  Aktuality

  Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

  Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

  Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

  Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

  Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

  Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

  Žiadosť o zaradenie prác do kategórie

  Každý zamestnávateľ musí do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia výkonu práce vykonať kategorizáciu prác. Zatiaľ čo zamestnávatelia nemusia oznamovať verejnoprávne práce zaradené do kategórie …

  Žiadosť o zaradenie prác do kategórie

  Ako riešiť pracovný úraz?

  Aj napriek všetkým opatreniam sa na pracovisku môže stať pracovný úraz. Je preto dobré vedieť, aké kroky treba následne podniknúť. Správne riešenie úrazu vám môže …

  Ako riešiť pracovný úraz?