BOZP PO Info Bratislava – bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi

Chcem informačnú schôdzku

    Aktuality

    Ako má vyzerať kniha úrazov?

    Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovných úrazov. Do tejto knihy by mal vedúci pracovník zapisovať všetky úrazy, ktoré vzniknú na pracovisku. Ako by mala kniha …

    <strong>Ako má vyzerať kniha úrazov?</strong>