Klient z oblasti: Školstvo

"Pani kuchárka používala pri svojej práci v kuchyni kuchynský mlynček na mäso, keď plnila mlynček mäsom, používala pre stlačenie mäsa svoje prsty nie nástavec, ktorý predpisuje použiť výrobca stroja. Zamestnankyňa si spôsobila vážne poranenie článku na prstoch..."

Hodnotenie klienta:

"Všetky záležitosti spojené s týmto úrazom vyriešila a spísala spoločnosti EXTÉRIA za nás, takže sme nemuseli nič riešiť, a všetko..."
certifikaty

Sme špecialisti na BOZP a OPP v nasledujúcich oblastiach:

Teraz máme 4 700 spokojných klientov v zmluvnom vzťahu. Svoju prácu si vždy obhájime...

Súkromné firmy

thumb-soukrome-firmy
"Kontroly ani pokuty sa nebojím, sme u Extérie"
Viac informácií

Zdravotníctvo

thumb-zdravotnictvi
"V Extérií sa môžem spoľahnúť na odbornosť a zodpovednosť"
Viac informácií

Štátna správa

thumb-statni-sprava
"Vybral som tu najvýhodnejšiu ponuku na trhu – Extériu"
Viac informácií

Školstvo

thumb-skolstvi
"Viem, že bezpečnosť detí na školách je dôležitá..."
Viac informácií

SZČO

thumb-osvc
"V podnikaní konám na rovinu a chcem to aj od svojich partnerov."
Viac informácií

V rámci balíčku BOZP a OPP poskytujeme komplexné služby! Ďalej sa nemusíte už o nič starať..

Bezpečnosť práce

 • trvalé udržiavanie BOZP
 • vyhľadávanie rizík
 • spracovanie dokumentácie
 • odborná pomoc v oblasti pracovných úrazov
 • osobná účasť pri kontrolách orgánov štátneho odborného dozoru (OIP, RUVZ, Hasiči)

Ochrana pred požiarmi

 • Požiarny poriadok
 • poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • poriadok ohlasovne požiarov
 • tematický plán školenia zamestnancov
 • dokumentácie o vykonanom školení

Školenie BOZP - OPP

 • vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancoch v OPP
 • školenie preventívnej požiarnej hliadky
 • školenie preventistov v OPP

Revízie zariadení

 • revízie el. spotrebičov
 • revízie el. zariadení (termíny sa pohybujú od 2 mesiacov do 3 rokov)
 • revízie núdzového osvetlenia
 • revízie hasiacich prístrojov
 • revízie protipožiarnych dverí