EXTÉRIA poradenská kancelář DěčínZnačka EXTÉRIA pôsobí na trhu v ČR od roku 2011. V roku 2016 začala pôsobiť na Slovenskom trhu. Svoju činnosť začala rozvíjať a budovať v Ostrave, kde sa presadila aj medzi veľkou konkurenciou, a to vďaka unikátnemu KNOW-HOW. Na tomto základe vytvorila patentovaný a chránený franchisingový koncept EXTÉRIA MARKET, ktoré pôsobia v rámci celej ČR a stala sa tak prednou, profesionálnou a odbornou spoločnosťou v ČR. Celý koncept, značka EXTÉRIA a KNOW-HOW je chránený Úradom priemyselného vlastníctva v rámci celej Európskej únie.

EXTÉRIA je riadnym členom Českej a Slovenskej asociácie franchisingu a pravidelným partnerom Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising organizované v ČR a SK.

Ďalej sa naša spoločnosť snaží nadviazať spoluprácu s Vysokými školami, kde chceme podporovať vzdelávanie študentov formou štipendia, zabezpečiť odborné praxe popri štúdiu a pracovné miesta absolventom v rámci celej ČR a SK.

Hlavným cieľom je poskytovať outsourcing v zákonnej oblasti bezpečnosti práce BOZPochrane pred požiarmi OPP od malých adminov SZČO cez štátnu správu až po veľké priemyselné podniky . Ďalej svoju činnosť v oblasti BOZP a OPP poskytujeme v školstve, zdravotníctve, sieťovým franchisovým konceptom.

Filozofia našej spoločnosti je dlhodobá spolupráca s cieľom “ochrániť firmy a štátne inštitúcie pred sankciami zo strany štátnych kontrolných úradov”.

Naši zamestnanci v rámci Slovenska pre výkon BOZP a OPP sú Bezpečnostný technici, Autorizovaný bezpečnostný technici a technici požiarnej ochrany. Vlastníme všetky potrebné osvedčenia pre výkon BOZP a VVZ z NIP a OPP.

Komplexný outsourcing v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi

Hlavnou náplňou činnosti firmy je poskytnúť komplexný a dlhodobý outsourcing v oblasti bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi, podľa platnej legislatívy u našich klientov.

Ponúkame spracovanie všetkej dokumentácie v oblasti BOZP a OPP, podľa platnej legislatívy, profesionálne školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP a OPP, posúdenie požiarneho nebezpečenstva vrátane začlenenia, poradenstvo v BOZP a OPP, predaj výstražného označenia, hasiacich prístrojov. Revízie elektrických spotrebičov a el. inštalácie budov externými dodávateľmi.

Zastupovanie klientov pri kontrolách štátneho odborného dozoru – svoju prácu (dokumentáciu) si vždy obhájime

Úplne ojedinelá služba je zastupovanie našich klientov autorizovaným bezpečnostným technikom, technikom BOZP a OPP, pri kontrolách štátneho odborného dozoru, ktorým je Inšpektorát práce (IP), Hasičský záchranný zbor, Regionálný úrad verejného zdravotníctva (RUVZ).

Pravidelný servis

Naša firma neponúka obyčajnú konzultáciu a nezáväznú prehliadku pracovísk, ako je mnohokrát časté.

Pracovníci firmy navštívia pracovisko klienta, kde vykonajú kontrolnú činnosť, upozornia na nedostatky. Zavedú celú agendu do systému, ktorý stráži termíny jednotlivých školení a revízií. Ďalej potom spolupracujú na odstránení chyb. Administratívna agenda je vedená v centrále a na pobočkách našej spoločnosti. Spracovávame komplexnú odbornú dokumentáciu BOZP a OPP, podľa prevádzkovanej činnosti našich klientov. Ich aktualizácia je v ďalších rokoch úplne zadarmo.

Sme o krok pred legislatívou

Naša spoločnosť má už od svojho vzniku svojich spolupracovníkov zamestnaných v trvalom pracovnom pomere. V súčasnosti to je šestnásť pracovníkov v trvalom pracovnom pomere a 5 na vedľajší pracovný pomer (pre revíznu činnosť).

Technické a materiálne zázemie firmy, neustále vzdelávanie našich zamestnancov s profesionálnym potenciálom vedomostí všetkých predpisov, noriem a zákonov, vytvára predpoklady pre kvalitne a profesionálne odvedenú práci.

Vnútorný kontrolný systém znižuje možnosť omylu a nekvalitnej práce na minimum a naopak znalosti jednotlivých pracovníkov vytvára obrovský potenciál vedomostí, ktorý je daný našim klientom k dispozícii. V týchto ohľadoch sú výsledky našej firmy neporovnateľné s prácou firiem “obývačkového typu”.

Naši zamestnanci sú pravidelné vysielaní na pravidelné školenia v oblasti BOZP.

Veľký počet referencií

Naša spoločnosť má viac ako 4 700 spokojných klientov v rôznych oblastiach podnikania (administratíva, výroba, služby, lekárstvo, stavebníctvo, obchodné reťazce, telekomunikácie a IT, doprava a skladovanie, atď.). Ďalej rad štátnych a príspevkových organizácií ako sú Materské škôlky, Základné školy a úrady obecné, mestské a krajské. Naše referencie každý mesiac rastú a naše firmy, ktorým pomáhame rásť – taktiež.

Veríme, že prípadná spolupráca s našou spoločnosťou bude pre Vás prínosom.
….. spoločnosť BOZP+, s. r. o.