O spoločnosti

EXTÉRIA – profesionálny outsourcing pre oblasť BOZP a OPP

Firma EXTÉRIA pôsobí na trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP) a požiarnej ochrany (OPP) v ČR od roku 2011. V roku 2017 začala pôsobiť na Slovenskom trhu formou franchisingovej masterlicencie.

Svoju činnosť začala rozvíjať a budovať v Ostrave, kde sa presadila aj medzi veľkou konkurenciou. Na tomto základe vytvorila autorské dielo, chránený franchisový koncept  EXTÉRIA MARKET  so službou  BOZP a OPP, ktoré pôsobia v rámci celej SR a Slovenska. Ochranná známka EXTÉRIA a EXTÉRIA MARKET pod č.17661653 a pod č. 248616 pre územie SR. Ochranné známky sú chránené Úradom priemyselného vlastníctva ČR a SR, platné pre územie EÚ. V súčasnej dobe firma EXTÉRIA poskytuje pravidelné služby pre oblasť bezpečnosti práce a požiarnej ochrany už pre 4 926 zmluvných klientov a to k januáru 2021.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

 • 2011 – založenie spoločnosti Extéria so sídlom v Ostrave.
 • 2012 – Extéria uzavrela 380 zmluv na služby BOZP a OPP
 • 2013 – Extéria otvára vlastnú pobočku v Olomouci
 • 2014 – Extéria vytvorila franchisový koncept poradenských kancelárií EXTÉRIA.
 • 2015 – Extéria otvorila prvých 15 pobočiek v ČR.
 • 2016 – Extériá sa stali víťazom ceny ČAF – „Broker Consulting Skokan roku 2015“.
 • 2017 – Extéria vstupuje na Slovensko s ponukou služieb BOZP a OPP. Zaisťuje BOZP a OPP už pre 3000 klientov.
 • 2018 – Extéria predstavuje nový brand franchisového konceptu EXTÉRIA MARKET.
 • 2019 – Extéria predstavuje svoj koncept na veľtrhu Expo Franchising v Británii, Rakúsku, Nemecku a New Yorku.
 • 2020 – Extéria otvorila ďalšie 4 pobočky v Českej republike a 3 na Slovensku. Extéria zaisťuje pravidelné služby v oblasti BOZP a OPP už pre 4926 klientov k januáru 2021.
 • 2021 – Extéria prešla ďalšou digitalizáciou firmy a spustili e-shop na predaj služieb BOZP a OPP vr. školenia. Extéria oslávila 10. výročie od svojho vzniku.

Naše vízie a hodnoty

„Ochránime Vaše podnikanie pred pracovnými úrazmi a sankciami zo strany štátnych kontrolných úradov.“

Vízia spoločnosti EXTÉRIA

Naše poslanie

Zákazník nemá dôvod pochybovať o našej odbornosti, profesionalite, skúsenostiach a spoľahlivosti. Vieme klienta ochrániť a vždy ho zastúpiť pri kontrole IP, HaZZ a RÚVZ v rámci uzavretého zmluvného vzťahu, a to zadarmo bez zbytočných hodinových sadzieb a platieb za kilometrovné technika ​​BOZP a OPP.

Naše riešenie prináša zákazníkovi pokoj na jeho podnikanie, a zároveň prispieva k obojstrannej dôveryhodnosti na trhu.

Preto konáme vždy férovo a podporujeme obchodné partnerstvo založené na zmluvnom vzťahu a vzájomnom rešpekte.

Naše hodnoty

 • Pracujeme ako jeden tím. Chceme sa zlepšovať a rásť nielen v ČR a Slovensku, ale aj v rámci Európy.
 • Spoľahlivosť a dôvera – pristupujeme k zákazníkom, zamestnancom a franšízantom zodpovedne a s rešpektom. Nastavené zmluvné pravidlá sú pre nás záväzné.
 • Dlhodobosť a stabilita – máme dlhodobé preukázateľné skúsenosti v zákonnej oblasti a prešli sme u klientov stovkami kontrol bez porúch. Vážime si našich dlhoročných spokojných zákazníkov ako v Českej republike, tak aj na Slovensku.
 • Inovácia – sledujeme trendy, prinášame na trh novinky, s ktorými sa odlišujeme od konkurencie. Neustále zlepšujeme naše služby a firemné technológie.

Viac informácií o firme EXTÉRIA

EXTÉRIA je riadnym členom Českej asociácie franchisingu (ČAF) a pravidelným partnerom Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising organizovanej v ČR a Slovensku. Ďalej je EXTÉRIA členom Rakúskej franchisovej asociácie (OFV), Maďarskej franchisovej asociácie a Slovenskej franchisovej asociácie (SFA).

Ďalej sa naša spoločnosť snaží nadviazať spoluprácu s Vysokými školami, kde chceme podporovať vzdelávanie študentov formou štipendia, zaistiť odbornú prax pri štúdiu a pracovné miesta absolventom v rámci celej ČR a SR.

Hlavným cieľom je poskytovať outsourcing v zákonnej oblasti bezpečnosti práce BOZP a požiarnej ochrany OPP od malých adminov SZČO, cez štátnu správu až po veľké priemyselné podniky. Ďalej svoju činnosť v oblasti BOZP a OPP poskytujeme v školstve, zdravotníctve, sieťovým franchisovým konceptom.

Dlhodobá spolupráca je základom obojstrannej spokojnosti

Filozofiou našej spoločnosti je dlhodobá spolupráca s cieľom “ochrániť firmy a štátne inštitúcie pred pracovnými úrazmi a sankciami zo strany štátnych kontrolných úradov”.

Vlastníme všetky potrebné osvedčenia vydané spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. a Ministerstvom vnútra.

Komplexný outsorsing v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany

Hlavnou náplňou činnosti firmy je poskytnúť komplexný a dlhodobý outsorcing v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy u našich klientov.

Ponúkame spracovanie všetkej dokumentácie v oblasti BOZP a OPP, podľa platnej legislatívy, profesionálne školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP a OPP, posúdenie požiarneho nebezpečenstva vr. začlenenia, poradenstvo v BOZP a OPP, predaj výstražného označenia, hasiacich prístrojov.

Zastupovanie klientov pri kontrolách štátneho odborného dozoru – svoju prácu (dokumentáciu) si vždy obhájime.

Úplne ojedinelá je služba zastupovanie našich klientov osobou odborne spôsobilou v prevencii rizík, technikom BOZP a OPP, pri kontrolách štátneho odborného dozoru, ktorým je Inšpektorát práce (IP), Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), Regionálný úrad veřejného zdravotníctva (RÚVZ).

Pravidelný servis – bezpečnosť práce

Naša firma neponúka obyčajnú konzultáciu a nezáväznú prehliadku pracovísk, ako je často obvyklé.

Pracovníci firmy navštívia pracovisko klienta, kde vykonajú kontrolnú činnosť, upozornia na nedostatky. Zavedú celú agendu do systému, ktorý stráži termíny jednotlivých školení. Ďalej potom spolupracujú na odstraňovaní závad. Administratívna agenda je vedená na centrále v Žiline a na pobočkách našej spoločnosti. Spracovávame komplexnú odbornú dokumentáciu BOZP a OPP, podľa prevádzkovanej činnosti našich klientov. Jej aktualizácia je v ďalších rokoch úplne zadarmo u klientov so zmluvou.

Sme o krok pred konkurenciou

Naša spoločnosť už od svojho vzniku má svojich spolupracovníkov zamestnaných v trvalom pracovnom pomere.

Technické a materiálne zázemie firmy, neustále vzdelávanie našich zamestnancov s profesionálnym potenciálom znalostí všetkých predpisov, noriem a zákonov, vytvára predpoklady pre kvalitne a profesionálne odvedenú prácu.

Vnútorný kontrolný systém znižuje možnosť omylu a nekvalitnej práce na minimum a naopak znalosti jednotlivých pracovníkov vytvárajú obrovský potenciál vedomostí, ktorý je daný našim klientom k dispozícii. V týchto ohľadoch sú výsledky našej firmy neporovnateľné s prácou firiem „obývačkového typu“.

Naši zamestnanci sú pravidelne vysielaní na školenia v oblasti BOZP organizované Inšpektorátom práce (IP) pre oblasť BOZP a OPP.

Veľký počet referencií a skúseností firiem s EXTÉRIA

Naša spoločnosť má viac ako 4 926 zmluvných klientov k januáru 2021 v rôznych oblastiach podnikania (administratíva, výroba, služby, lekárstvo, stavebníctvo, obchodné reťazce, telekomunikácie a IT, doprava a skladovanie, atď). Ďalej rad štátnych a príspevkových organizácií ako sú Materské školy, Základné školy a úrady obecné, mestské a krajské. Naše referencie a recenzie každý mesiac rastú a naše firmy, ktorým pomáhame rásť, tiež.

Veríme, že prípadná spolupráca s našou spoločnosťou bude pre Vás prínosom.

.. spoločnost Extéria