BOZP info – Montážní linky způsobují Čechům nejvíce nemocí z povolání

Monotónní práce na montážních linkách vede v Česku k nejčastějším nemocem z povolání. Do ordinací specialistů taky přichází hodně pacientů se zaprášenými plícemi. Podle sečtených dat za loňský rok doktoři našli a uznali 1 210 chorob vzniklých právě na pracovišti. Zdaleka to ale nejsou všechny. Mnoho zaměstnanců i kvůli obavě, že práci ztratí, příznaky přehlíží a k doktorům nejde.

Syndrom karpálního tunelu, alergické ekzémy, svrab a zaprášené plíce jsou nejčastější zdravotní problémy, kterými Češi trpí v souvislosti s výkonem povolání.

Seznam uznaných nemocí z povolání se loni rozšířil. Poprvé po šestnácti letech. „Je možno hlásit onemocnění rakovinou plic ve spojení s prašným nálezem. Za loňský rok jsme hlásili dva takové smutné případy,“ říká vedoucí lékař oddělení chorob z povolání Hornické polikliniky v Ostravě Rostislav Gromnica.

Nejčastější diagnózy se přesunuly z důlních šachet na povrch do moderních průmyslových zón. „Jestliže pracovník osm hodin denně provádí stereotypní pohyby, často dokonce s rukama nad hlavou v nepřirozených pracovních polohách, tak samozřejmě dojde k poškození,“ dodává Gromnica.

V českých tabulkách nemocí z povolání zatím chybí stres, syndrom vyhoření a psychické problémy. „Máme časté dotazy na to, jestli se dá jejich porucha odškodnit. Zatím tedy ne,“ potvrzuje přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty UK Daniela Pelclová.

Změna v seznamu uznaných, a tedy odškodněných chorob se chystá. Zřejmě přijde dřív než po šestnácti letech, jak se stalo teď.

(zdroj: čt24)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku