BOZP info Pokuty za práci načerno přesáhly 106 mil. Kč

Postihy za nelegální práci budou přísnější oznámil ministr práce a sociálních věcí :

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/212411058280821/obsah/215189-kontroly-nelegalni-prace

(zdroj: česká televize)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku