BOZP a OPP pre súkromné firmy

thumb-soukrome-firmy

Bezpečnosť práce (BOZP) je súhrn opatrení stanovených platnou legislatívou a zamestnávateľom, ktoré majú predchádzať ohrozeniam alebo poškodeniam ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok. Táto oblasť vyplýva zo zákona pre každú spoločnosť (s. r. o., a. s.). Naším cieľom je ochrániť záujmy zamestnávateľa v oblasti BOZP a OPP.

Obsah povinností majiteľov firiem (zamestnávateľov) pre oblasť BOZP

 • Musíte mať spracovanú a aktualizovanú dokumentáciu BOZP
 • Musíte pravidelne vykonávať kontroly pracovisk BOZP
 • Musíte vykonať kategorizáciu prác
 • Musíte mať vypracovanú analýzu rizík
 • Musíte zabezpečiť lekárske prehliadky
 • Musíte zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre každého zamestnanca
 • Musíte pravidelne oboznamovať svojich zamestnancov o problematike BOZP
 • Nového zamestnanca musíte oboznámiť s právnymi predpismi
 • Musíte evidovať a hlásiť pracovné úrazy
 • Musíte neustále vyhľadávať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko
 • Musíte zabezpečiť, aby zamestnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mať doklady o dodržovaní technických a bezpečnostných podmienok
 • Musíte zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky – OOPP
 • Musíte mať zoznam zakázaných prác pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po porode, dojčiace ženy a mladistvých

Obsah povinností majiteľov firiem (zamestnávateľov) v oblasti OPP

 • Musíte určiť miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Musíte viesť a pravidelne aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
 • Musíte viesť Požiarnu knihu
 • Musíte mať vypracované požiarne poplachové smernice
 • Musíte vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky
 • Musíte mať prehlaď o revíziách požiarnych zariadení

Naša spoločnosť EXTÉRIA Vám na základe zmluvy zabezpečí kompletný outsourcing služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, ktorý pokryje všetky zákonné požiadavky a vy sa môžete venovať svojej podnikateľskej činnosti.

Ako to vlastne funguje?

Je to jednoduché o nič sa nemusíte starať. Váš účtovník Vám vedie daňovú evidenciu (účtuje) a v prípade kontroly Vás zastupuje. My Vám vedieme BOZP a OPP (spracujeme dokumentáciu a všetko potrebné) a v prípade kontroly Vás zastúpime u IP, HaZZ, RÚVZ a svoju prácu si obhájime.

Koľko ma to bude stáť?

Naše komplexné ročné služby vrátane zastupovania pri kontrolách (Váš náklad na BOZP a OPP) stojí zlomok ceny teda od 30 EUR/mesačne, vďaka veľkému množstvu klientov dokážeme mať veľmi konkurenčnú cenu na trhu v SR.

Zabezpečíte všetky moje prevádzky v rôznych mestách?

Áno, pôsobíme v celej ČR a SR s pobočkami v každom krajskom meste. Vďaka tomu ušetríte svoje náklady a my Vám zákonnú povinnosť zabezpečíme na všetkých Vašich prevádzkach za cenu od 30 EUR/mesačne.

Čo ak sa nahlási kontrola vo viacerých firmách naraz? Môj bezpečnostný zamestnanec to nezvládne čo vy?

My to zvládneme vďaka tomu, že máme veľký počet technikov BOZP a OPP v HPP. V rámci SR dokážeme ísť na viac kontrol, riešenie úrazov naraz v 1 deň a zastúpime klienta s maximálnou spokojnosťou.