EXTÉRIA MARKET Košice
Bezpečnosť práce (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

Kuzmányho 1181/1
040 01  Košice – Staré Město

telefón : +421 945 458 999
e-mail: exteria@exteria.sk

Otváracia doba:
Po – Pa 9:00 – 14:00 hod

Viac

EXTÉRIA MARKET Trebišov
Bezpečnosť práce (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

Námestie Sväteho Cyrila a Metoda 163/2
078 01  Sečovce

telefón : +421 945 458 999
e-mail: exteria@exteria.sk

Otváracia doba:
Po – Pa 9:00 – 14:00 hod

Viac