Pracovní úraz způsobený politím horkou kávou

Zaměstnankyně ekonomického oddělení v naší společnosti opařila kolegyni horkou kávou. Došlo k opaření krku, dekoltu a pravé ruky. Zaměstnankyně šla z kuchyňky s uvařenou, horkou kávou a v tom nečekaně zpoza rohu vyběhla její kolegyně, která běžela rychle vyzvednout poštu od dopravní společnosti PPL. Chtěl jsem se zeptat, zda se jedná o pracovní úraz a jak máme sepsat záznam o úraze? Je nutné do zápisu o pracovním úrazu uvádět zavinění jinou osobou? Bude provinilý pracovník nějak postižen od pojišťovny nebo zaměstnavatele?

Odpověď:

Na Váš dotaz musím jednoznačně odpovědět, že se v každém případě jedná o pracovní úraz, který vznikl na pracovišti a v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností. Pokud by se, ale tato zaměstnankyně sama polila horkou kávou nebude se v tomto případě jednat o pracovní úraz, což je zřejmé z přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů podle ustanovení § 274 zákoníku práce vyloučeno.

Zaměstnavatel dle zákona odpovídá za všechny pracovní úrazy, ke kterým dojde na jeho pracovišti a nerozlišuje se, kdo nebo co úraz zavinilo. Do záznamu o pracovním úrazu však musíte uvést zavinění druhou osobou, ale jaké pro danou zaměstnankyni z toho vyvodíte důsledky, je čistě na Vás, jako na zaměstnavateli. Pojišťovna dané zaměstnankyni žádné srážky ze mzdy předepsat nemůže, na to nemá právo. Jedná se o pracovní úraz, za který je zodpovědný zaměstnavatel, a ten je pro tento případ pojištěn. Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Kooperativa bude tedy hradit škodu za zaměstnavatele.

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku