Ako má vyzerať ohlasovňa požiaru?

Na nahlásenie požiaru slúži ohlasovňa, nájdete ju napríklad na recepciách alebo vrátniciach a musí byť označená zodpovedajúcou značkou. Čo všetko je súčasťou ohlasovne požiaru?

Ako ohlasovňa vyzerá?

Ohlasovňu nenájdete vo všetkých objektoch, v ktorých je jej zriadenie dané dokumentáciou požiarnej ochrany. Podľa vyhlášky je ohlasovňa požiaru miesto s trvalou obsluhou a vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami. Z tohto miesta teda dochádza k hláseniu v prípade požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti. Aby bolo jasné, že sa jedná o ohlasovňu, musí byť riadne označená zodpovedajúcou značkou s nápisom „Ohlasovňa požiaru“. V tejto miestnosti musia byť viditeľné čísla tiesňového volania a tiež poriadok ohlasovne požiarov.

Poriadok ohlasovne požiarov

Čo všetko musíte mať v poriadku ohlasovne požiarov? Je v ňom popísaný spôsob prijímania hlásení o vzniku požiaru, vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a ďalej spôsob oznámenia požiaru hasičskému  a záchrannému zboru. Nájdete v ňom aj ďalšie povinnosti, ktoré sú vždy upravené vzhľadom na miesto pracoviska. Na základe toho sa líšia aj povinnosti obsluhy a podobne.

Prečítajte si tiež: Ochrana pri páde z výšky

Najčastejšie problémy

Pri inšpekcii na pracovisku sa samozrejme stáva ohlasovňa požiaru jedným z bodov kontroly. Medzi najčastejšie prehrešky patrí chýbajúci poriadok ohlasovne požiarov alebo absencia zamestnanca. Osoba, ktorá má byť na ohlasovni neustále prítomná, buď odíde obedovať alebo dôjde k nečakanému oneskoreniu pri striedaní smien. Za nedodržanie alebo porušenie zásad požiarnej ochrany, a teda aj pravidiel týkajúcich sa ohlasovne požiaru, môže zamestnávateľom hroziť pokuta až 8 300 EUR.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku