Ako riešiť pracovný úraz?

Aj napriek všetkým opatreniam sa na pracovisku môže stať pracovný úraz. Je preto dobré vedieť, aké kroky treba následne podniknúť. Správne riešenie úrazu vám môže ušetriť plno starostí, času, ale aj financií. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo robiť, keď k úrazu dôjde, a ako vám môže pomôcť, keď ste klientom Extéria.

Čo je a nie je pracovný úraz?

Pracovným úrazom je akékoľvek poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené nezávisle na jeho vôli pri plnení pracovných úloh.

Medzi pracovné úrazy naopak neradíme tie, ktoré sa zamestnancovi stali napríklad na ceste do práce či inde mimo pracoviska či pri činnosti, ktorá nesúvisí s výkonom práce.

Základné kroky

Pokiaľ na vašom pracovisku dôjde k úrazu, je nutné zabezpečiť zamestnancovi prvú pomoc. Potom sa snažte zachovať miesto úrazu v pôvodnom stave a dobre ho zdokumentujte. Potom už prichádzajú na rad veci, ktoré sú dôležité aj pre budúce riešenie a posudzovanie pracovného úrazu.

Prečítajte si tiežVšetko, čo potrebujete a musíte vedieť o nemocenskej

Ohlásenie úrazu

V čo najkratšom čase úraz ohláste. To, komu sa bude táto udalosť hlásiť, sa odvíja od formy a typu úrazu. Ak napríklad úraz vznikol dôsledkom trestnej činnosti, alebo išlo o pracovný úraz, hláste ho priamo Polícii SR alebo prokurátorovi. Ak došlo iba k hospitalizácii na dobu dlhšiu ako 5 dní, hlási sa táto nehoda oblastnému inšpektorátu práce. Úraz sa tiež ohlasuje príslušnému odborovému orgánu alebo zástupcovi zamestnancov v oblasti BOZP. Samozrejme aj poisťovni zamestnávateľa i zamestnanca.

Potom už zamestnávateľ rieši príčiny a okolnosti vzniku pracovného úrazu, a to najlepšie za prítomnosti samotného zamestnanca.

Prečítajte si tiežDohľad na pracovisku

Ak ste klientmi Extéria, nechajte všetko na nás

Klienti Extéria si s riešením úrazov nemusia lámať hlavu. Stačí sa na nás v prípade nehody obrátiť a my Vám radi so všetkým pomôžeme a poradíme.

Čo robiť v prípade pracovných úrazov

  1. Kontaktujte nás – 0945 458 999 alebo technici@exteria.sk
  2. Spoločne vyhodnotíme druh pracovného úrazu a určíme ďalší postup
  3. Poskytneme Vám všetky potrebné formuláre
  4. Pomôžeme Vám s evidenciou popr. hlásením úrazu na príslušné orgány
  5. Spoločne zistíme príčinu a zdroj úrazu a k tomu stanovíme nápravné opatrenia
  6. Zostaneme naďalej v kontakte pre potrebu ďalšej konzultácie

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku