Všetko, čo potrebujete a musíte vedieť o nemocenskej

Nemocenské je jednou z peňažných dávok nemocenského poistenia a slúži ako náhrada príjmu v prípade pracovnej neschopnosti zamestnanca. Čo potrebujete a musíte vedieť o nemocenskej?

Od kedy môžete začať poberať nemocenskú?

V prípade, že sa zamestnanec ocitne v pracovnej neschopnosti alebo karanténe, dostáva najskôr náhradu mzdy, ktorú poberá prvých 10 dní a to hneď od prvého dňa choroby. O nemocenskú sa jedná až od 11. kalendárneho dňa pracovnej neschopnosti zamestnanca a vypláca ju Sociálna poisťovňa.

Aká je výška nemocenského?

Nemocenské sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu. Počas prvých troch dní je výška nemocenského 25 percent z denného vymeriavacieho základy. Od štvrtého dňa sa až do konca práceneschopnosti platí dávka vo výške 55 percent z denného vymeriavacieho základu.

Pokiaľ sa však stal človek práceneschopný kvôli tomu, že si zranenie alebo svoj stav privodil sám po konzumácii alkoholu či užití návykových látok, v tom prípade dostane len 50 percent zo sumy, ktorú mu mali vyplatiť za dané obdobie.

Ako je to s nemocenskou v prípade výpovede?

Nárok na nemocenské má zamestnanec aj po skončení jeho pracovného pomeru, pokiaľ sa v pracovnej neschopnosti ocitne v tzv. sedemdňovej ochrannej lehote. Avšak aj v tomto prípade platí, že nemocenské sa zamestnanci vyplácajú až od 10. kalendárneho dňa pracovnej neschopnosti. Nárok na náhradu mzdy totiž zamestnanec automaticky stratí, pretože tu vypláca zamestnávateľ iba počas trvania pracovného pomeru.

Nepodceňujte kontroly na nemocenskej

Nedodržiavanie režimu v pracovnej neschopnosti sa môže zamestnancovi pekne vypomstiť. Preto je dôležité, aby v dobe stanovenej lekárom, bol chorý prítomný na adrese, ktorú uviedol v potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. V opačnom prípade mu môže byť skrátená alebo úplne odobraná nemocenská podpora.

Zverte sa do rúk odborníkov na BOZP a PO

Je pre vás orientácia v bezpečnostných predpisoch a normách tvrdým orieškom? Hoďte všetky starosti za hlavu a prenechajte ich odborníkom na bezpečnosť práce a požiarnu ochranu. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár alebo nás rovno kontaktujte na tel. čísle +421 945 458 999 a my vám so všetkým ohľadom bezpečnosti práce poradíme.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku