Ako rozhodne nemôžu vyzerať požiarne dvere?

Požiarne dvere slúžia ako jeden z dôležitých nástrojov požiarnej ochrany, a preto je potrebné dbať na ich funkčnosť. U klientov sa často stretávame s tým, že nechávajú dvere schválne otvorené, alebo ich majú zastavané či dokonca „vylepšené“ o určité prvky, ktoré ale znemožňujú ich primárnu funkciu. Ako by teda rozhodne nemali vyzerať požiarne dvere?

Hlavnou úlohou požiarnych dverí je minimalizácia šírenia ohňa a dymu v budove, takže musia byť predovšetkým odolné a dobre tesniť. Z toho dôvodu musia byť dvere tiež neustále zatvorené! Ak dvere nie sú správne používané, môže dôjsť k narušeniu ich integrity.

Bežné chyby

Medzi bežné a časté chyby patrí napríklad mechanické poškodenie dverí alebo samozatvárača. Ľudia majú tendenciu pomocou rôznych predmetov zabrániť samozatváraniu dverí, čo ale v prípade požiaru zamedzí ich funkcii. V niektorých prípadoch dochádza dokonca k ich úplnému vysadeniu, s ktorým sme sa stretli napríklad v materskej škôlke.

Prečítajte si tiež: Existujú limity pre maximálnu teplotu na pracovisku?

Zlaté slovenské ručičky

Pri poslednej kontrole sa technik Extérie stretol dokonca s touto vychytávkou, ktorá vo dverách slúžila na odvetrávanie. Dvere si takto vylepšili priamo majitelia, zlatým slovenským ručičkám skrátka nič neunikne. Bohužiaľ na funkciu dverí má odvetrávanie zásadný vplyv, pretože okrem vzduchu by týmto otvorom v prípade požiaru prešiel oheň aj dym.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku