Existujú limity pre maximálnu teplotu na pracovisku?

Vysoké letné teploty sužujú každého a stávajú sa ďalším potenciálnym rizikom na pracovisku. Existujú nejaké limity pre maximálnu teplotu na pracovisku? Alebo skrátka musíme zaťať zuby a vydržať? Je známe, že príliš vysoké alebo nízke teploty majú vplyv na fyzické zdravie zamestnancov a môžu tiež znížiť ich produktivitu a sústredenie.

Vysokým teplotám sa v lete len tak nevyhneme. Veľkú výhodu majú zamestnanci pracujúci v klimatizovaných miestnostiach, ktoré ich pred horúčavou uchránia. Dnes sa ale pozrieme, či existujú teplotné limity a aké má povinnosti zamestnávateľ voči svojim pracovníkom.

Čo hovorí slovenská legislatíva?

Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z., stanovuje, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby teplota na pracovisku bola primeraná ročnému obdobiu a povahe vykonávanej práce. Pokiaľ takýchto primeraných teplôt nejde dosiahnuť, musí zamestnávateľ zaistiť zamestnancom vhodné oblečenie, ochranné nápoje a pravidelné prestávky.

Prečítajte si tiež:  Kde všade musíte poskytovať ochranné nápoje?

Ako vyzerajú limity pre maximálnu teplotu na pracovisku?

Prirodzene sa maximálna povolená teplota na pracovisku líši podľa rôznych pracovných podmienok a charakteru práce.

Napríklad pre prácu, ktorú vykonávame prevažne v sede a nevyžaduje sa pri nej žiadna významná fyzická aktivita, je povolená teplota 27 stupňov. Ide najmä o kancelárske a administratívne činnosti. Pokiaľ v práci zapájate obe horné končatiny, občas sa predkláňate alebo kľačíte, potom je maximálna povolená teplota 30 stupňov. Táto podmienka sa týka napríklad údržbárov alebo pracovníkov v stavebníctve.

Najnižšia povolená maximálna teplota platí pre veľmi fyzicky intenzívne práce, ako je pri preprave bremien alebo ťažbe dreva. Tu je limit teploty 20 stupňov.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku