Bezpečnosť na stavenisku sa nevypláca podceňovať

Pri stavbe budovy hrá prím predovšetkým bezpečnosť všetkých, ktorí sa na stavenisku pohybujú. Zranenia a smrteľné pracovné úrazy osôb sú bohužiaľ príliš časté na to, aby sme ich ľahkovážne prehliadali. Na čo teda pamätať?

Zaistite bezpečnú prevádzku na stavenisku       

Dôležitá je správna organizácia samotného pracoviska, ktorá je v záujme nielen hlavného investora, ale aj samotných zamestnancov. Preto musí byť priestor, kde práce prebiehajú, riadne zabezpečený a označený napr. výstražnými ceduľami. Zabúdať by sa nemalo ani na výšku plotu, umiestneného okolo stanoviska. Ten by mal byť vysoký minimálne 1,5 metra. Navyše pokiaľ hrozí pád stavebného materiálu, alebo náradia z lešenia, musí byť plot vysoký minimálne z 1/10 výšky celej stavby.

Bezpečnosť zamestnancov je na prvom mieste

Zamestnanci, pracujúci na stavenisku, musia byť riadne preškolení a oboznámení so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem toho sú povinní pravidelne používať osobné ochranné pracovné prostriedky, ako sú rukavice, chrániče sluchu, bezpečnostnú obuv, ochranné okuliare, alebo špeciálny odev na ochranu pokožky. Zamestnanci musia tiež absolvovať vstupné a pravidelné lekárske prehliadky. Vplyv na bezpečnosť zamestnancov má aj stav strojov a technických zariadení. Najmä lešenia a zariadenia na prácu vo výškach musia spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky.

Na čo by ste nemali zabudnúť?

Všetky miesta, kde hrozí pád predmetov, alebo môže dôjsť k ohrozeniu zdravia či života človeka, označte ako nebezpečné zóny. Materiál na stavenisku zaistite proti prípadnému poškodeniu či krádeži. Majte na pamäti aj pravidlá na skladovanie stavebných materiálov. Napríklad cement skladujte vo vreciach, kovové materiály na uzavretých a suchých miestach a farby sušte mimo dosahu slnečných lúčov.

Máte BOZP a PO v poriadku?

Nelámte si so zákonnou povinnosťou BOZP a PO hlavu a prenechajte ju odborníkom. Firma EXTÉRIA sa o všetko postará za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999, alebo vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku