Bezpečnosť práce v pohostinstve

Bezpečnosť práce je súčasťou všetkých odvetví, či už sa jedná o strojársku výrobu, kaderníctvo alebo pohostinstvo. Všetky pracoviská a povolania majú svoje riziká, ktoré je nutné riešiť. V pohostinstve nájdeme týchto rizík mnoho, preto sa na ne dnes pozrieme.

V pohostinstve narazíme na bežné riziká, ktoré sú súčasťou takmer každého povolania, ako je častý pohyb rúk a paží či nebezpečenstvo pošmyknutia. Ďalej tu ale máme kombináciu rizík, ktoré sú špecifické, medzi ne patrí nebezpečenstvo úrazov pri práci so strojmi, potravinami, ostrými nástrojmi, horúcou vodou alebo neustála práca na nohách. Nesmieme zabudnúť ani na stres, ktorý k tomuto odvetviu neodmysliteľne patrí.

Špecifiká odboru

Podľa prieskumu ESENER vykonaný agentúrou EU-OSHA patrí medzi hlavné riziká už spomínaný pohyb rukami. Ďalej vystavenie vysokým teplotám, možnosť úrazu vplyvom niektorého zariadenia a nakoniec rôzne pády, pošmyknutia a ďalšie.

Pretože sektor pohostinstva zahŕňa mnoho subjektov, ako sú hotely, reštaurácie, kaviarne, bistrá, cukrárne, sú tiež riziká veľmi individuálne. Ďalším špecifikom je to, že v tejto oblasti sú často osoby zamestnané len sezónne, brigádne alebo na čiastočný úväzok.

Prečítajte si tiež: Dopravný poriadok na pracovisku

Možná prevencia?

Prieskum ESENER sa tiež zaoberal možnými opatreniami, ktoré by znižovali vplyv rizík. V rámci fyzického zdravia odporúčajú dodržiavanie prestávok, na ktoré mnohokrát zamestnanci zabúdajú, alebo ich skrátka nestíhajú. Práve prestávka pomáha nielen na uvoľnenie rúk a celého tela, ale aj na psychický odpočinok. S ohľadom na psychické zdravie výskum zistil, že pokiaľ má zamestnanec väčšiu mieru voľnosti v rozhodovaní ohľadom toho, ako bude danú prácu odvádzať, je tiež pod menším tlakom a nepôsobí naňho toľko stres. Samozrejmosťou by malo byť aj poskytovanie adekvátnych OOPP.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku