Dopravný poriadok na pracovisku

Pokiaľ v práci používate akékoľvek vozidlá, dbajte na dodržiavanie všetkých zásad bezpečnosti práce. Tých sa týka aj dopravný poriadok, ktorý stanovuje postupy pri prevádzkovaní dopravných prostriedkov. Čo všetko obsahuje a ako má vyzerať?

Obsah dopravného poriadku

Obsah poriadku stanovuje Vyhláška 9/2009, Z.z., napriek tomu stále berte do úvahy to, že každé pracovisko je veľmi individuálne, a preto je nutné do poriadku tiež uviesť všetky tieto špecifiká. Zamestnávateľ teda môže dopravný poriadok rozšíriť o ďalšie práva či povinnosti s ohľadom na konkrétne pracovisko.

Dopravný poriadok v skratke popisuje pracovné postupy pri prevádzkovaní dopravy, obsluhe, prípadných opravách, ale aj kontrole.

Prečítajte si tiež: Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Zásady BOZP

Poriadok zabezpečuje napríklad to, aby na pracovisku boli určené priestory na nakladanie a vykladanie prepravovaného nákladu. Pracovisko je doplnené výstražnými tabuľkami a dopravnými značkami, ktoré upozorňujú zamestnancov pred možným rizikom alebo mu prikazujú určitý spôsob jazdy. Všetky možné miesta, pri ktorých pri zhoršenej viditeľnosti hrozí riziko, musia byť opatrené svetlami alebo odrazkami.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnávateľ hľadá prípadné riziká na pracovisku a zoznamuje s nimi svojich zamestnancov, zároveň ich školí tak, aby dodržiavali pravidlá BOZP. Zamestnanci napríklad neodstavujú dopravný prostriedok na nevhodnom mieste, ručia za bezpečné otáčanie alebo cúvanie a neprekročujú maximálnu dobu riadenia.

Okrem správneho zaobchádzania s prostriedkami poriadok obsahuje aj to, ako sa vozidlá odstavujú, teda kde sa napríklad parkujú, ako často prebiehajú kontroly a ako sa postupuje v prípade nehody..

Pokiaľ dôjde k porušeniu alebo nedodržaniu pracovných postupov, ktoré je povinný zamestnávateľ zariadiť, hrozí mu pokuta až 40 000 EUR.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku