Čo by ste mali vedieť, ak zamestnávate osoby mladšie ako 18 rokov?

Zamestnať neplnoletého pracovníka so sebou prináša špecifické právne predpisy, ktoré je nutné poznať. Určujú totiž nielen druh prác, ktoré môže maloletý vykonávať, ale aj aká dlhá môže byť maximálne zmena a ďalšie špecifiká.

Iba primeraná práca

Mladiství pracovníci môžu vykonávať iba prácu, ktorá zodpovedá ich rozumovému a fyzickému rozvoju. Okrem toho je nutné im venovať zvýšenú pozornosť, či už ide o zvýšenú starostlivosť alebo zabezpečenie príslušného dohľadu. Zamestnávateľ je tiež povinný sa mladistvému dostatočne venovať na školení, prispôsobiť tempo aj intenzitu jeho potrebám. Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ tiež povinný poskytnúť také pracovné prostredie, ktoré dodá mladistvému podmienky pre všestranný rozvoj.

Obmedzenia v rámci pracovného času

Dĺžka jednej zmeny nesmie prekročiť 8 hodín a týždenne nesmie dôjsť k prekročeniu 30 hodín ak má mladistvý zamestnanec menej ako 16 rokov a prekročeniu 37 a ½ hodiny ak ma mladistvý zamestnanec viac ako 16 rokov. Medzi zmenami musí zamestnávateľ zabezpečiť odpočinok najmenej 12 hodín a po maximálne 4,5 hodinách zabezpečiť mladistvému prestávku. Zakázaná je práca nadčas a v noci. Výnimku tvoria práce nepresahujúce 1 hodinu, a to pod dohľadom zamestnanca staršieho ako 18 rokov.

Ďalšie špecifické obmedzenia

Ďalšie obmedzenia, s ktorými je nutné pri zamestnávaní maloletých počítať, sú napríklad:

  • nemožnosť s nimi uzavrieť dohodu o zodpovednosti za deficit na zverených hodnotách,
  • nemôžu predávať tabakové výrobky alebo alkohol,
  • nutné viesť zoznam mladistvých zamestnancov (obsahujúce meno, dátum narodenia a druh práce).

Strácate sa v mori povinností v rámci BOZP?

Nechajte to na odborníkoch z EXTÉRIA. V prípade záujmu o vyhotovenie potrebnej dokumentácie, jej vedenia a v rámci bezpečnosti práce a požiarnej ochrany nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 945 458 999 alebo vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár.

Prečítajte si ďalšie aktuality z oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku