Ako eliminovať riziká na pracovisku?

Správny pracovný odev, rukavice a obuv sú základnými prvkami, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť práce na pracovisku. Na elimináciu alebo úplné odstránenie rizík pri práci však iba správne vybavenie zamestnancov nestačí.

 

Pracovný odev a ochranné pomôcky nie sú všetko

Aj keď sa možno radíte medzi zodpovedných zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom pri práci poskytujú pracovný odev, obuv a ochranné pomôcky, pokiaľ nie sú pracovníci oboznámení s bezpečnosťou práce, a ako prípadným rizikám na pracovisku čeliť, sú stále vystavení veľkému nebezpečenstvu. Zamestnávateľ je totiž povinný zabezpečiť svojim pracovníkom aj adekvátne preškolenie v oblasti BOZP a PO, školenie pre obsluhu konkrétnych zariadení a strojov alebo aj školenie v pracovných postupoch, ktoré na pracovisku dodržiavajú. Len vďaka riadnemu preškoleniu tak budú zamestnanci napríklad v prípade vzniku požiaru nielen chránení vďaka vhodnému pracovnému odevu, ale predovšetkým budú vedieť, ako sa v takejto situácii majú zachovať.

 

Nezabudnite na bezpečnostné značenie

Majte na pamäti, že okrem dôkladného preškolenia, pracovného odevu a ochranných pomôcok, potrebujete na svojom pracovisku aj príslušné značenie. Či už vaši zamestnanci pracujú vo výrobnom závode alebo na stavenisku, nemali by na nich chýbať aj dôležité značky. Tie môžu pracovníkov upozorňovať na klzký povrch, nebezpečenstvo pádu predmetov alebo napríklad na výskyt horľavých a chemických látok na pracovisku. 

 

Dbajte na čistotu na pracovisku

Na dovŕšenie maximálnej úrovne bezpečnosti práce vám okrem už spomínaných tipov pomôže posledná, nemenej dôležitá vec. Tou je dodržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku, ktoré by malo byť pre každú firmu vždy prioritou. Dôležité je zo staveniska odstrániť všetko, čo zamestnanci na výkon svojej práce nepotrebujú a naopak im prekážajú. Povinnosť dodržiavať čistotu a poriadok vo firmách, v ktorých sa pracuje s horľavými a toxickými chemikáliami, nebezpečným odpadom alebo kde sa tieto nebezpečné látky skladujú, by mala platiť dvojnásobne.

Chcete mať zaistenú bezpečnosť práce na vašom pracovisku, ale nevyznáte sa v neprehľadných predpisoch a nariadeniach? Prenechajte všetky starosti odborníkom z EXÉTRIE, ktorí BOZP a PO vyriešia za vás. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár alebo nám zavolajte na tel. číslo +421 945 458 999 a my sa vám obratom ozveme.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku