Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Pokud se v BOZP či PO hovoří o fyzických osobách, jsou tím myšleny všechny osoby, tj. nejen zaměstnanci.