Kovovýroba – Vážny pracovný úraz pri obsluhe stolnej brúsky

Zamestnanec, ktorý pracoval v zámočníckej dielni, kde obsluhoval stolnú brúsku utrpel pracovný úraz, pričom ho do nosa zasiahol odlietajúci materiál a on prišiel o časť nosa. Okamžite bol hospitalizovaný a prevezený na operačnú sálu.

Úraz bol spôsobený tým, že brúska nebola vybavená ochrannými krytmi a zamestnanec nepoužil podľa vyhodnotených rizík zodpovedajúce osobné ochranné pracovné prostriedky ako sú ochranné okuliare a tvárový štít.

Zamestnávateľ má podľa NV č. 392/2006 Z. z.., zabezpečiť vybavenie stroja vhodným ochranným zariadením a zabezpečiť tak ochranu života a zdravia zamestnancov pred odlietajúcimi alebo vymrštenými predmetmi. Povinnosť zamestnávateľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z., vybaviť zamestnanca zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa vyhodnotených rizík na pracovisku a kontrolovať ich používanie.

Tieto OOPP mu preukázateľne poskytnúť, každý výdaj zaznamenať na karte výdaja OOPP a vydať ich zamestnancovi s podpisu. V prípade preukázania zavinenia pracovného úrazu je veľmi dôležité, doložiť kontrolnému orgánu Inšpektorátu práce, že ste zamestnancovi skutočne OOPP poskytli.

Nemal som ani tušenie, ako sa postupuje v prípade pracovného úrazu, čo sa musí spísať, kam sa má všetko zaslať atď. So všetkým mi pomohla spoločnosť EXTÉRIA s.r.o., ktorá celú záležitosť ohľadom pracovného úrazu vyriešila a to bez akýchkoľvek postihov a sankcií.

Hodnotenie klienta

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku