Povinnosti BOZP a PO pri práci v autoservise a autodielni

Ani autoservis sa nevyhne BOZP a PO povinnostiam. Náš technik u jedného z klientov vlastniaceho autoservis kontroloval BOZP dokumentáciu, konkrétne platnosť a aktuálnosť, všetkých smerníc v rámci pravidelnej ročnej previerky. A na to by ste nemali zabúdať ani vy!  

Chráňte seba aj svojich zamestnancov

Každé podnikanie je špecifické, rovnako ako rizikovosť práce v danom odbore. Preto je nutné vytvoriť dokumentáciu na mieru vašim potrebám a ďalej ju prispôsobovať aktuálnym podmienkam. Ideálnym riešením je nechať si vytvoriť BOZP a PO dokumentáciu odborníkmi, bez starostí a s istotou, že ste vy aj vaši zamestnanci chránení.

Všeobecné povinnosti v takých prevádzkach

Či už ste, ale akokoľvek veľká firma, pokiaľ podnikáte v auto-moto odbore, platia pre vás dané všeobecné podmienky, ktoré musí každá prevádzka tohto typu vždy spĺňať. Tu je len zoznam tých najdôležitejších:

 • vypracovaná kategorizácia prác,
 • určenie miesta alebo činnosti zo zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vyhotovená a pravidelne aktualizovaná BOZP a PO dokumentácia,
 • pravidelné školenie zamestnanca o rizikách v BOZP a PO,
 • zabezpečenie pravidelnej ročnej previerky BOZP a kontroly PO,
 • prevencia a dokumentácia pracovných úrazov a zaistenie lekárskych prehliadok,
 • pravidelné kontroly a revízie zariadení a strojov na pracovisku.

Najčastejšie riziká pri práci v autoservise či autodielni

Kategorizácia rizík na pracovisku slúži nielen na uvedomenie si, aké potenciálne riziká na pracovisku číhajú, ale predovšetkým aj to, ako im predísť. Toto sú najčastejšie riziká pri práci v danom odbore:

 • používanie nesprávnych OOPP alebo ich úplná absencia,
 • pád bremena z výšky,
 • narazenie na prekážku,
 • pritlačenie a zachytenie,
 • požiar a výbuch,
 • zakopnutie, pošmyknutie, pád pri chôdzi,
 • odborná či zdravotná nespôsobilosť zamestnancov,
 • otrava výfukovými plynmi,
 • vysoký hluk a možné nebezpečenstvo poškodenia sluchu či ohluchnutia.

Máte tiež autoservis, autodielňu či pneuservis?

Nerobte chybu ako rada podnikateľov pred vami a majte v poriadku vedenú BOZP a PO na vašom pracovisku. Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA, ktorá vám s tým pomôže. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a všetko ostatné už nechajte na nás.

Prečítajte si ďalšie skúsenosti klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Vyhnite sa pokutám pri revízii kontrolných štítkov

Pri montáži hasiaceho prístroja by ste nemali zabúdať na dobrú prístupnosť k tzv. kontrolnému štítku. Zamedzíte tak zbytočnej manipulácii s hasiacimi prístrojmi, čo často vedie k ich nesprávnemu …

Vyhnite sa pokutám pri revízii kontrolných štítkov

Chcem informačnú schôdzku