Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie pracovníkov. Kto je ale za BOZP agendu na pracovisku zodpovedný?

Za bezpečie a ochranu zdravia na pracovisku je vždy zodpovedný zamestnávateľ. Je to jeho zákonom stanovená povinnosť. Na základe § 6 odst. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, musí zamestnávateľ vyhľadávať rizikové faktory, snažiť sa ich eliminovať, školiť svojich zamestnancov v oblasti BOZP a vytvoriť bezpečné pracovné postupy, aby obmedzil riziko vzniku úrazu či poškodenia zdravia.

Prečítajte si tiež: Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

A čo vedúci zamestnanci?

Povinnosťou vedúcich zamestnancov je dohliadanie na dodržiavanie pravidiel BOZP a vytváranie priaznivých pracovných podmienok. Vedúci zamestnanec musí napríklad dohliadať na výdaj a využívanie OOPP či zaobchádzanie s technikou a pracovnými nástrojmi.

 zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci tiež hovorí, že: „Znalosť základných povinností vyplývajúcich z právnych a ostatných predpisov a požiadaviek zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov zamestnanca.”

Vedúci zamestnanec teda musí mať aspoň základné znalosti týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

Školenie vedúcich zamestnancov

Na získanie a overenie znalostí v oblasti BOZP a PO slúži školenie vedúcich zamestnancov, na ktorých sa dozvie všetko potrebné. Školenia sú rovnako ako u bežných zamestnancov zamerané na konkrétne pracovisko a činnosť.

Prečítajte si tiež Smrteľné úrazy sú v poslednej dobe najnižšie za celých 20 rokov!

Za nedodržanie či porušenie BOZP hrozia sankcie

Za nedodržiavanie či porušenie pravidiel bezpečnosti práce hrozia práve vedúcim zamestnancom isté sankcie. Pokiaľ napríklad dôjde k ublíženiu na zdraví zamestnanca z dôvodu porušenia povinnosti, hrozí dokonca až odňatie slobody na jeden rok!

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku