Materská škola – Pracovný úraz pri zváraní

Zamestnanec, ktorý pracoval v materskej škole ako údržbár mal v rámci svojej pracovnej činnosti vykonávať zváranie kúrenia. Počas zvárania začal horieť horľavý materiál (matrace), ktoré boli umiestnené za kúrením. Zamestnanec sa snažil tuto horiacu matrac vyniesť von z materskej školy, keď ju vynášal došlo k popáleniu oboch horných končatín a čiastočne aj tela zamestnanca.

K tomuto pracovnému úrazu bola privolaná rýchla záchranná služba, ktorá po nahlásení úrazu priletela na miesto helikoptérou a ihneď previezla zamestnanca na operačnú sálu a potom na popáleninové oddelenie nemocnice.

Zamestnanec si pred začiatkom práce (zváraním) neupratal z dosahu otvoreného ohňa všetky horľavé materiály. K uhaseniu požiaru nepoužil hasiaci prístroj, ktorý visel len meter od miesta, kde zamestnanec zváral.

Vedúci zamestnanec (riaditeľka materskej školy) taktiež porušila svoje povinnosti, ktorou jej ukladá zákon č. 124/2006 Z. z. a to tým, že neposkytla zamestnancovi zodpovedajúce osobné ochranné pracovné prostriedky, ako sú rukavice a pracovný odev nehorľavej úpravy. Ďalej mal byť zamestnanec preškolený a oboznámený s miestnym prevádzkovým predpisom, v ktorom sú uvedené zásady bezpečnej práce pri zváraní, vrátané zabezpečenia požiarnej ochrany počas zvárania.

Vôbec sme nevedela, čo všetko je potrebné mať vypracované v BOZP pre zváranie. So všetkým mi pomohla spoločnosť EXTÉRIA, ktorá všetko potrebné spracovala, preškolila a celú záležitosť ohľadom pracovného úrazu vyriešila.

Hodnotenie klienta

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku