Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách pracovných pozícií a v iných smerniciach u klienta sa nachádzali rôzne názvy pozícií. Prečo to môže byť problém?

Všetko čierne na bielom

Dokumentácia BOZP je dôležitou súčasťou každého pracoviska. Táto dokumentácia by mala obsahovať všetky záznamy o školeniach, smernice, zmluvy a kategorizáciu práce. Všetko, čo je v oblasti pracovnej bezpečnosti dôležité, by ste mali mať písané čierne na bielom. Práve preto je dôležité dbať na správne označovanie a jednotné názvy, napríklad aj pri pracovných pozíciách.

Rôzne názvy pracovných pozícií

Presne toto bolo kameňom úrazu u jedného z našich klientov. Počas kontroly menného zoznamu zamestnancov, ktorý obsahoval aj informácie o pracovných pozíciách a kategóriách práce z hľadiska kategorizácie práce, do ktorej boli zamestnanci zaradení, si pani inšpektorka pri kontrole všimla, že názvy pracovných pozícií sa líšili od tých, ktoré boli uvedené v smernici o vydávaní OOPP.

Prečítajte si tiež: Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Zmätok v názvoch pracovných pozícií následne ešte viac zvýraznilo súhlasné stanovisko inšpektorátu práce k zaradeniu zamestnancov do jednotlivých kategórií z hľadiska kategorizácie práce. V tomto kontexte boli pracovné pozície, pri ktorých bolo potrebné uviesť a špecifikovať, čo každý odbor robí, a vyskytli sa aj prípady, keď bol jeden zamestnanec uvedený na dvoch rôznych pracovných pozíciách. Zo strany pani inšpektorky bola tiež navrhnuté vytvorenie jednej pracovnej pozície, pod ktorou by boli zaradení všetci zamestnanci pracujúci vo výrobnej prevádzke.

Nechajte BOZP na odborníkov!

Nechajte oblasť BOZP a PO na odborníkov a ušetrite si čas aj peniaze. Obráťte sa na Extériu a my Vám radi so všetkým poradíme.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Chcem informačnú schôdzku