Nemoc uvedená v Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, vzpp.