Zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn.