Odhad rizika je proces prováděný na základě analýzy rizika. Na základě odhadu rizika je utvořena představa o míře, tj. závažnosti rizika. Při odhadu rizika se zpravidla pracuje s jeho dvěma základními složkami. Josu jimi pravděpodobnost negativního působení rizika (P) a míra následků, způsobených při půsbení rizika (C). Pro odhad rizika slouží zpracovaná metodika. Do odhadu míry rizika je vhodné, zahrnout rovněž počet osob, které může riziko ohrozit, návaznosti na další rizika, ekologické, materiální škody, které mohou vzniknout při působení rizika a popř. i další faktory, dle konkrétních podmínek ve firmě. Při odhadu se pracuje ze statisticky získaných dat a daty empirickými.