ON (Ochranné Nápoje)

Ochranný nápoj je nápoj, poskytnutý zamestnávateľom zamestnancovi a určený na ochranu jeho zdravia pred rizikami tepla a chladu. Ochranné nápoje sa poskytujú podľa vyhlášky č. 99/2016 Z.z. § 7, ktorým sa ustanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku