Ochranný nápoje je nápoj, poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci a určený k ochraně jeho zdraví před riziky tepla a chladu. Ochranné nápoje se poskytují dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vzpp.