Závazek vrcholového vedení společnosti k plnění úkolů BOZP  a k trvalému udržování bezpečného a zdraví neohrožujícího pracoviště a pracovních podmínek.