Regulovanie rizika

Regulovanie rizika je proces prímania bezpečnostných opatrení proti pôsobiacim rizikám, za účlom ich minimalizácie, popr. eliminácie. Prijatím bezpečnostných opatrení sa znižuje miera rizika. Riziko, ktoré zostáva aj po prijatí bezpečnostných opatrení, nazýváme zostatkové riziko. Kombinácia pravdepodobnosti a následku negatívneho pôsobenia. Riziká sa objavujú tam, kde je „nebezpečnestvo“, resp. nebezpečné činitele pracovného prostredia a súčasne ľudia, v expozičnom poli tohoto nebezpečensta.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku