Schody ako častý zdroj úrazov na pracovisku

Obyčajný prvok, ktorý sa nachádza snáď na každom pracovisku a ktorý zároveň predstavuje riziko pre všetkých. Niektoré sú vybavené zábradlím, iné nie. Ako môžeme na schody pozerať z pohľadu BOZP? Je možné zabezpečiť nejaké špecifické opatrenia, ktoré by obmedzili riziká spojené so schodíkmi?

Aký je rozdiel?

Najprv si ujasníme, aký je rozdiel medzi schodíkmi a schodmi. Zásadný rozdiel je totiž v umiestnení. Zatiaľ čo schodiská sú trvalou súčasťou pracoviska a sú brané ako komunikácia pre peších, schodíky sú prístupné z dvoch alebo viacerých strán a tvoria akési medzistupne. Či už medzi plošinami alebo zo zeme k stroju. Schodíky sú navyše premiestniteľné a nemusia byť pevne ukotvené tak, ako schody a schodiská.

Prečítajte si tiež: Najväčšie množstvo úrazov vzniká v stavebníctve

Značenie schodov

Schody je nutné správne označiť, tak aby boli viditeľné a predišlo sa zbytočným pádom a zakopnutiam. Na schodisku by mal byť označený prvý a posledný stupeň schodiska, a to inou farbou ako je schodisko alebo podlaha. Iste sami viete, že práve tieto prvé schody sú zradné, pretože hrozí ich prehliadnutie a následný pád. Ak je schodisko v priestore, kde je horšia viditeľnosť, označenie by malo byť výrazné alebo dokonca svietiť.

Pokiaľ sa schodisko nachádza na únikovej ceste, musí byť viditeľné práve aj v tme, a teda odlíšené fotoluminiscenčným značením.

Značky sú rôzne od rôznych protišmykových pruhovaných pások, až po svietiace výrazné. Dôležité je, aby schodisko žiarilo a bolo viditeľné.

Prečítajte si tiež: Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Zabezpečte si BOZP na jedničku!

Majte BOZP a PO 100% v poriadku, obráťte sa na Extériu a my sa už o všetko postaráme. Zaistíme vám komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce a zamedzíme tak prípadným úrazom a škodám.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku