Školstvo – Pracovný úraz v školnej jedálne

Pani kuchárka používala pri svojej práci v kuchyni kuchynský mlynček na mäso, keď plnila mlynček mäsom, používala pre stlačenie mäsa svoje prsty nie nástavec, ktorý predpisuje použiť výrobca stroja.

Zamestnankyňa si spôsobila vážne poranenie článku na prstoch. Vtedy došlo k vzniku vážneho pracovného úrazu, ktorý si vyžiadal dlhodobú pracovnú neschopnosť zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný všetkých zamestnancov preukázateľne zoznámiť s návodmi na obsluhu strojov a zariadení, ktoré pri svojej práci používajú. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, ktoré stanoví bližšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia.

Ak návod na obsluhu stroja nie je k dispozícií je zamestnávateľ povinný zabezpečiť spracovanie MPBP (miestneho prevádzkového bezpečnostného predpisu), v ktorom sú popísané zásady bezpečnej obsluhy a manipulácie, zakázané práce a vyhodnotené riziká pri práci s daným strojom alebo zariadením.

S návodom na obsluhu alebo s miestnym prevádzkovým bezpečnostným predpisom musí byť každý zamestnanec, ktorý stroj alebo zariadenie obsluhuje preukázateľne zoznámení.

Všetky záležitosti spojené s týmto úrazom vyriešila a spísala spoločnosti EXTÉRIA za nás, takže sme nemuseli nič riešiť, a všetko nakoniec dobre dopadlo.

Hodnotenie klienta

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku