Osoba odborně způsobilá dle § 11, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzpp.