Prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky. Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:

  • hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
  • osobní ochranné prostředky,
  • prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
  • prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,
  • prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
  • požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
  • spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
  • hasiva a příměsi do hasiv,
  • požární příslušenství,
  • přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).