Ako zabrániť šíreniu COVID-19 na Vašom pracovisku.

Ako zabrániť šíreniu COVID-19 na Vašom pracovisku.

Nižšie uvedené opatrenia môžu bez významných nákladov pomôcť obmedziť šírenie vírusov na Vašom pracovisku. Tieto opatrenia je vhodné začať používať hneď, teda ešte pred výskytom COVID-19 vo Vašom okolí. Môžete tým ušetriť vysoké náklady v súvislosti s prípadným výskytom COVID-19. 

 • Uistite sa, že Vaše pracovisko je čisté a hygienické
 • Povrchy ( napr. stoly, stoličky) a predmety (napr. telefóny, klávesnice) musia byť pravidelne ošetrované dezinfekčnými prostriedkami
 • Prečo? pretože kontaminácia povrchov, ktorých sa dotýkajú zamestnanci je jeden z hlavných spôsobov šírenia rôznych infekcií a vírusov vrátane COVID-19
 • Pripomínajte všetkým osobám na pracovisku, aby si pravidelne a dôkladne umývali ruky mydlom a používali vhodnú dezinfekciu.
 • umiestnite dezinfekčné dávkovače na viditeľné miesta na pracovisku. Uistite sa, že sú zásobníky pravidelne doplňované.
 • Propagujte umývanie rúk prostredníctvom plagátov napríklad:

 myti rukou

 Informujte zamestnancov o týchto opatreniach aj ďalšími komunikačnými kanálmi, napr. na internete, informáciami na poradách: 

 • uistite sa, že všetky osoby na Vašom pracovisku majú možnosť umývať si pravidelne ruky
 • Prečo? Pretože umývanie zabíja vírus na Vašich rukách a zabraňuje šíreniu COVID-19
 • Zaistite respiračnú hygienu na Vašom pracovisku

Osoby s respiračnými príznakmi (kašeľ, kýchanie) musia dodržovať nasledujúce opatrenia:

 • Zakrývať si nos a ústa jednorázovou papierovou vreckovkou alebo rúškom pri kašli a kýchaní
 • Použité ochranné prostriedky ihneď po použití likvidovať a pokiaľ čo najskôr urobiť hygienu rúk
 • Zaistite na pracovisku jednorázové papierové vreckovky a uzatvárateľné odpadkové koše.
 • Prečo? Pretože dobrá respiračná hygiena bráni šíreniu COVID-19
 • Sledujte aktuálne informácie a doporučenia ku služobným cestám zamestnancov na webe https://www.minv.sk a http://www.uvzsr.sk
 • Informujte svojich zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov, že pokiaľ zaznamenajú príznaky podobné COVID-19, ale tiež mierny kašeľ alebo zvýšenú teplotu 37,3 °C a viac, musia ostať doma. Mali by tiež ostať doma alebo pracovať z domu, pokiaľ užili liek na zníženie teploty ako paracetamol, acetaminofen, ibuprofen alebo aspirin, ktoré môžu dočasne potlačiť príznaky vírusu COVID-19
 • Zamestnancom je nutné zdôrazňovať, že musia ostať doma aj keď majú len mierne príznaky. Môže sa jednať o COVID-19

 Zapamätajte si teraz je správny čas sa pripraviť na COVID-19. Jednoduché preventívne opatrenia a plánovania môžu mať veľký význam. Dobrá príprava môže ochrániť Vašich zamestnancov a Vaše podnikanie. 

Ako ostať informovaný:

https://www.minv.sk

http://www.uvzsr.sk

https://www.procare.sk/koronavirus/

 

Kontaktujte profesionálnu firmu Extéria pre zaistenie služieb pre oblasť BOZP, PO a PZS e-mailom exteria@exteria.sk

S nami Vás žiadna kontrola neprekvapí, vždy Vás zastúpime.

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

 

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku