BOZP info Nové normy se vztahem k BOZP

Nové normy z 8.4.2016 :

ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky. Tato část ISO 4254 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou, nesených, návěsných a přívěsných strojů používaných v zemědělství za účelem řešení nebezpečí, která jsou typická pro většinu strojů. Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných způsobech práce včetně informací o zbytkových rizicích uváděných výrobcem. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) z listopadu 2013.

ČSN EN 1674 (51 2530) Potravinářské stroje – Stroje na rozvalování těsta – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro konstrukci a výrobu strojů na rozvalování těsta, jak jsou popsány v kapitole 3, používané v potravinářském průmyslu a řemeslných činnostech pro zmenšení tloušťky celistvé hmoty těsta nebo těstovin rozvalováním. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1674+A1 (51 2530) z června 2010.

ČSN EN 12331 (51 3055) Potravinářské stroje – Mlýnky na maso – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu mlýnků na maso používaných v stacionární poloze. Stroje, na které se tato evropská norma vztahuje, se používají pro zmenšování velikosti kusů čerstvého nebo zmrazeného masa, masných výrobků a ryb řezáním v sadě řezacích nástrojů. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12331+A2 (51 3055) z ledna 2011.

ČSN EN 13870 (51 3075) Potravinářské stroje – Porcovací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma definuje požadavky na konstrukci a výrobu porcovacích strojů. Stroje pokryté touto evropskou normou jsou používány pro kontinuální porcování čerstvého, uzeného nebo mraženého masa s kostmi a bez kostí nebo podobných výrobků oddělováním pomocí nože. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13870+A1 (51 3075) z ledna 2011.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-2 (26 8804) Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Otočné vozíky.

ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) ze srpna 2014.

ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) z června 2014.

ČSN EN 16736 (76 3202) Hodnocení zdravotních rizik chemických látek – Požadavky na poskytování školení.

ČSN EN 13594 (83 2302) Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů – Požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16736 (76 3202) února 2003.

ČSN EN ISO 17621 (83 3626) Ovzduší na pracovišti – Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí – Požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1231 (83 3626) ze srpna 1998.

(zdroj: ÚNMZ)

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku