Závodní zdravotní péče

Závodní preventivní péče nebo také pracovně lékařská péče je jedním z druhů zdravotní péče. Cílem je ochrana zdraví při práci a to předcházením vzniku nemocí nebo jejich zhoršení vlivem práce nebo pracovního prostředí.
Nejedná se o péči léčebnou, nýbrž o péči preventivní.
Od roku 1966 má péče o zdraví pracovníků své základní principy zakotveny v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Závodní preventivní péči zajišťuje zaměstnavatel. Cíl a náplň závodní preventivní péče rámcově stanovuje Úmluva ILO č. 161, o závodních zdravotních službách.

Náplň činností lze rozdělit na tři části:

  • odborná poradenská činnost
  • dohled nad pracovními podmínkami
  • dohled nad zdravím zaměstnanců

Preventivní prohlídky jsou prováděny za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Jejich nedílnou součástí je vyhledávání včasných stádií nemocí, ale také vyhledávání takových zdravotních stavů a nemocí, u kterých lze předpokládat, že vlivem práce nebo pracovních podmínek může dojít ke zhoršení. Náplň těchto prohlídek úzce souvisí se zdravotním stavem posuzované osoby a zdravotní náročnosti dané práce.

Podle účelu jejich provedení rozlišujeme:

  1. prohlídky vstupní,
  2. periodické,
  3. mimořádné,
  4. výstupní,
  5. následné
  6. řadové.

Podle zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, splňuje zaměstnavatel povinnost smluvně zajistit závodní preventivní péči.

(zdroj Krasjká hygienická stanice)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku