BOZP u živnostníka

BOZP u živnostníka

V dnešnej dobe, keď je veľmi rozšírené podnikanie formou živnosti, je dôležité zdôrazňovať a  pripomínať, že pravidlá BOZP sa v primeranej miere vzťahujú aj na živnostníka. Je v záujme živnostníkov primerane sa chrániť a zodpovedne zabezpečiť svoje pracovisko, aby bolo bezpečné a  aj pri dlhodobom vykonávaní prác spĺňalo podmienky na ochranu života a zdravia živnostníka.

Požiadavky na bezpečný výkon prác živnostníkov BOZP

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o BOZP“) v § 2 ods. 2 písm. b) uvádza, že povinnosti a opatrenia vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) sa v  nevyhnutnom rozsahu vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi (ďalej „živnostník“), ako aj na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov a manželov, ak sa podieľajú na plnení podnikateľských úloh.

Cieľom BOZP je v prvom rade zabezpečiť ochranu života a  zdravia ľudí vykonávajúcich pracovné činnosti.

Kontaktujete profesionálne pobočky Extéria Market na zabezpečenie služieb pre BOZP, OPP a životného prostredia na telefóne: 945 458 999, alebo e-mail: exteria@exteria.sk. Potom Vás žiadna kontrola a ani pracovný úraz neprekvapia, vždy Vás zastúpime!

S nami Vás žiadna kontrola neprekvapí, vždy Vás zastúpime.

Prečítajte si viac o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a OPP:

BOZP pre sklady a pohyb chodcov

 

Kontrola z NIP kamiónových dopravcov na cestách v Žilinskom kraji

Ako zabrániť šíreniu COVID-19 na Vašom pracovisku.

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Súvisiace články:

Ako má vyzerať kniha úrazov?

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovných úrazov. Do tejto knihy by mal vedúci pracovník zapisovať všetky úrazy, ktoré vzniknú na pracovisku. Ako by mala kniha …

<strong>Ako má vyzerať kniha úrazov?</strong>

Chcem informačnú schôdzku