Buďte vždy pripravení a majte aspoň základy prvej pomoci!

Nikdy neviete, kedy budete prítomní nejakej nehody či úrazu, a to nielen na pracovisku. Neponechajte nič na náhodu a buďte pripravení na to, ako v danej situácii reagovať. Práve rýchla a správna reakcia dokáže mnohokrát zachrániť život.

Morálna, ale aj zákonná povinnosť

Možno si hovoríte, že sa vám toto nikdy nestane. Bohužiaľ pri nehode či úraze sa môže ocitnúť každý, alebo sa dokonca stať jej aktérom. Práve v týchto momentoch je veľmi dôležité vedieť správne reagovať, pretože len včasná reakcia dokáže ovplyvniť zdravotný stav danej osoby alebo aj zachrániť život. Aj z toho dôvodu sú tak dôležité školenia prvej pomoci na pracovisku.

Poskytnutie prvej pomoci nie je našou povinnosťou iba morálnou, ale aj zákonnou. Je teda len na nás, ako sa k tejto zodpovednosti postavíme.

Prečítajte si tiež: Leto a bezpečnosť práce

Zásady prvej pomoci

V prvom rade myslite na vlastné bezpečie a nesnažte sa byť hrdinom. Vyhodnoťte situáciu a v prvom rade privolajte pomoc.

Prvá pomoc sa vždy líši podľa miesta a druhu nehody, ale aj typu úrazu.

Dôležitým bodom u všetkých prípadov je základné vyšetrenie zraneného, ​​pri ktorom vyhodnotíte stav ohrozenej osoby. Zistíte, aké masívne je krvácanie, či je osoba v bezvedomí, alebo akým spôsobom dýcha. Pokiaľ je stav osoby život ohrozujúci, volajte okamžite záchrannú zdravotnú službu na čísle 155.

Komunikujte s postihnutým a pri tom sledujte jeho reakcie, nijako s ním nemanipulujte, iba zaistite jeho tepelný komfort. Zamerajte sa na to, akú má farbu na tvári, opäť sledujte jeho dýchanie, ale aj tepovú frekvenciu. Počas čakania na záchrannú službu v prípade potreby reagujte.

Kedy volať 155?

Volajte vždy, keď sa jedná o život ohrozujúci stav, ale aj vtedy, keď máte podozrenie, že tento stav môže nastať.

Viac informácií o zásadách prvej pomoci, ale aj všetko o resuscitácii a čo robiť, keď je osoba v bezvedomí nájdete napríklad tu.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku