Leto a bezpečnosť práce

Leto a horúce dni strávené v práci môžu potrápiť zamestnancov naprieč odbormi. Existujú preto isté špecifiká a povinnosti zamestnávateľov vzhľadom na podmienky na pracovisku. Za akých podmienok musí zamestnávateľ poskytovať pracovníkom ochranné nápoje a ktoré profesie sú najohrozenejšie?

V horúcich letných dňoch je primárne potrebné obmedziť fyzickú námahu spojenú s pobytom na priamom slnku. Pokiaľ teda pracujete vonku, je ideálne vyberať si dopoludňajšie či večerné hodiny, kedy teploty nedosahujú maximálnu výšku. Nevyhnutným opatrením je tiež starostlivé dodržiavanie pitného režimu.

Ochranné nápoje

Povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom ochranné nápoje je definovaná v § 7 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.. Zamestnávateľ tieto nápoje poskytuje pri prácach, pri ktorých je energetický výdaj vyšší ako 106 W. m2 a teplota presahuje 26 stupňov. Ide napríklad o zváranie, strojové vŕtanie, prácu v oceliarni alebo všeobecnú prácu v horúcich prevádzkach. Ďalej sa poskytovanie ochranných nápojov týka prác, pri ktorých dochádza potením k veľkej strate tekutín počas činnosti.

Prečítajte si tiež: Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

A čo leto v kancelárii?

Vysoké teploty samozrejme dôjdu aj do kancelárií, ktoré nie sú opatrené klimatizáciou. Aj tu vzniká povinnosť poskytovania ochranných nápojov v prípade, že teplota vzduchu na pracovisku prekročí 34 stupňov.

Vysporiadanie sa s vysokými teplotami

Vysoké teploty môžu viesť k spomaleniu pracovného výkonu, ale aj k prehriatiu organizmu. Pokiaľ sú teda pri práci prekročené prípustné hodnoty tepelnej záťaže, upravte režim práce a odpočinku. Podľa zákona dokonca môžete zamestnancom poskytnúť skrátenú pracovnú dobu, pokiaľ by teploty presahovali znesiteľnú hranicu.

Prečítajte si tiež:  Ochrana proti pádu z výšky.

Najohrozenejšie skupiny

Teplo pôsobí na každého jedinca inak, a tak k tomu aj pristupujte. Extrémne vonkajšie teploty všeobecne horšie znášajú ľudia so zdravotnými problémami a staršie osoby, a to v akejkoľvek oblasti zamestnania.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku