Čo je mimoriadna udalosť a ako ju riešiť?

Viete, ako definujeme mimoriadnu udalosť a aké možnosti máme pri jej riešení? Mimoriadna udalosť môže ohroziť zdravie alebo dokonca životy, a tak je potrebné vedieť, ako jej riziká a dopady minimalizovať.

Mimoriadna udalosť

Ako mimoriadnu udalosť berieme všetky nečakané udalosti, ktoré spôsobila činnosť človeka alebo prírodné vplyvy. Udalosti môžu mať závažné dôsledky na zdravie aj životy jedincov, ale tiež značne poškodiť majetok či okolité prostredie.

Prečítajte si tiež: Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Ako k takejto udalosti môže dôjsť?

Mimoriadna udalosť môže vzniknúť z mnohých rôznych príčin, jej presnú definíciu nájdete v § 3 čísl. 2) zákona č. 42/1994 Z. z.. o civilnej ochrane obyvateľstva. Napríklad v súvislosti s prevádzkou technických zariadení, neopatrným zaobchádzaním s chemickými či inými nebezpečnými látkami alebo akoukoľvek ďalšou chybou z ľudskej strany. Aby sa zamedzilo pochybeniam z ľudskej strany, je potrebné dôsledné dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce.

Existujú samozrejme aj situácie, ktoré neovplyvníme a sú spôsobené prírodnými vplyvmi, napríklad povodne, pandémie, tornáda, snehové kalamity alebo lesné požiare a mnoho ďalších

V neposlednom rade dochádza ku kombinácii ľudskej chyby a techniky. Tu dochádza napríklad k závažným výbuchom, úniku niektorej chemickej látky alebo radiačnej havárie.

Prečítajte si tiež:  Ochrana proti pádu z výšky.

Aké existujú možnosti riešenia?

Mimoriadne udalosti sú také závažné, že ich riešia priamo zložky integrovaného záchranného systému, ktoré vykonajú záchranné a likvidačné práce. Medzi tieto zložky radíme Hasičský záchranný zbor, Políciu SR a záchranné služby a ďalšie podporné jednotky.

Čo ešte potrebujete o mimoriadnej udalosti vedieť?

Ak nastane mimoriadna udalosť, a to z akéhokoľvek dôvodu, je dôležitá okamžitá aktivácia traumatologického plánu. Traumatologický plán vypracováva zdravotnícka záchranná služba a mal by byť súčasťou každého pracoviska. V traumatologickom pláne je určené riešenie mimoriadnej udalosti vrátane konkrétnych postupov a počtu zasahujúcich zložiek integrovaného záchranného systému.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku