Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Bezpečnosť práce sa týka všetkých povolaní a oblastí, takže farmárske trhy nie sú výnimkou. S príchodom jari sa začínajú v mestách pravidelne objavovať víkendové farmárske trhy, kde môžu miestni výrobcovia predávať svoje výrobky. Aj k týmto malým obchodníkom môže prísť na kontrolu inšpekcie.

NIP a RÚVZ

Na trhy často zavíta inšpekcia z Národného inšpektorátu práce, ktorý kontroluje najmä pracovné zmluvy dočasne zamestnanými predajcami a ďalšiu dokumentáciu, alebo z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá sa zaoberá najmä hygienou.

Prečítajte si tiež: OOPP na zváranie.

Na trhoch nájdeme viac rizík

Na trhoch sa veľmi často stretávame s brigádnikmi a zamestnancami pracujúcimi na dohodu o vykonaní práce. Z hľadiska BOZP na všetkých týchto pracovníkov pozeráme ako na zamestnancov v pracovnom pomere. Preto je potrebné ich pred nástupom do práce oboznámiť s bezpečnostnými predpismi a prípadne ich vybaviť OOPP.

Okrem pracovných zmlúv sa môže kontrola zamerať aj na všeobecné hľadiská bezpečnosti práce, ako je kontrola technických zariadení, revízie a podobne.

Každý rok sa zvyšuje počet kontrol

Na svojom webe RÚVZ uvádza, že v minulom roku vykonala na trhoch celkom 401 kontrol a výška uložených pokút dosahovala až 20 tisíc eur. Na väčšine farmárskych trhov nájdeme potraviny živočíšneho pôvodu, a preto sa počty kontrol každoročne zvyšujú. Najčastejšie závady našli inšpektori v predchádzajúcich rokoch najmä v označovaní výrobkov. Ďalším nešvárom potom bola nedostatočná ochrana voči vonkajšej kontaminácii alebo problémy pri manipulácii s produktmi.

Chcete mať BOZP a PO v úplnom poriadku a obstáť pri každej návšteve inšpekcie? Neváhajte sa ozvať EXTÉRII, ktorá všetko vyrieši za vás.

Súvisiace články:

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Komíny a ich údržba sú súčasťou požiarnej ochrany domov, ale aj pracovísk. Kominári sa ale nielen starajú o bezpečnosť druhých, ale sami musia dbať na …

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

OOPP na zváranie

Zváranie patrí medzi najrizikovejšie činnosti pri výkone práce. Je tu mnoho faktorov, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov, preto s nimi počítajte a čo najviac ich minimalizujte. Zamestnávateľ …

OOPP na zváranie

Chcem informačnú schôdzku