OOPP na zváranie

Zváranie patrí medzi najrizikovejšie činnosti pri výkone práce. Je tu mnoho faktorov, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov, preto s nimi počítajte a čo najviac ich minimalizujte. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom zodpovedajúce OOPP, ktoré zabránia úrazom.

Neionizujúce žiarenie, tepelné žiarenie, hluk, horúce povrchy a mnoho ďalších faktorov, ktoré často vedú k úrazom pri zváraní. Zamestnanci, ktorí zváranie vykonávajú, musia byť vybavení vhodnými ochrannými osobnými pracovnými pomôckami (OOPP), aby sa zamedzilo ohrozeniu ich zdravia. Aké prostriedky sem patria?

Prečítajte si tiež: Bezpečnosť práce v pohostinstve

Riziko žiarenia

Každé zváranie vydáva do okolia určité žiarenie, či už infračervené, vysokofrekvenčné, ultrafialové alebo ionizujúce, preto je potrebné sa pred nimi dostatočne chrániť. Pred žiarením ochraňuje prakticky celý povrch tela, zvárač teda používa kvalitný odev, rukavice, zodpovedajúcu obuv a tvárový štít.

Popálenie

Popálenie je rizikom, ktoré nájdeme aj pri iných činnostiach. Zamestnancov pred ním ochránime pomocou kvalitných zváračských rukavíc a nehorľavých materiálov.

Ochráňte aj pľúca

Pri procese zvárania sa do vzduchu vylučujú čiastočky látok a tzv. zváračský aerosól, ktorého vdychovanie je veľmi nebezpečné. Vybavte svojich zváračov respirátormi, čiastočky aerosólu sa totiž dostávajú do pľúc a môžu spôsobiť až rakovinu pľúc.

Prečítajte si tiež: Bezpečnosť práce pri zváraní.

Ďalšie riziká a zásady zváranie

Pri zváraní je nutné dodržiavanie ďalších zásad, ako sú rešpektovanie bezpečnostných prestávok, zaistenie vetrania, pitný režim a predovšetkým používanie OOPP.

Majte BOZP na pracovisku na jedničku!

Obráťte sa na EXTÉRIU a nechajte vedenie BOZP a PO dokumentácie na profesionáloch! Garantujeme 100% úspešnosť počas zástupu na kontrolách zo strany štátnych kontrolných úradov! Kontaktujte nás skôr, než bude neskoro na tel. čísle +421 945 458 999 a všetko ostatné už nechajte na nás.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku