Obecný úrad – Pracovný úraz pracovníka verejnoprospešných prác

Obecné úrady v rámci dotácií na zamestnanca, pravidelne zamestnávajú pracovníkov z úradu práce na tzv. verejnoprospešné práce v obci.

Zamestnanec obecného úradu, ktorý bol zamestnaný ako pracovník verejnoprospešných prác mal v rámci svojich pracovných povinností vykonávať kosenie trávnatých plôch v rámci obce. Pri tejto činnosti došlo k pracovnému úrazu zamestnanca.

Zamestnanec sekal trávu krovinorezom v priekope, nezabezpečil však svoju bezpečnosť ani bezpečnosť ostatných osôb a to vzhľadom k tomu, že si neprešiel kosenou trávnou plochou a nezabezpečil, že nie je ohrozený nejakým predmetom (fľaša, odpad), ktorý by mohol byť následne zdrojom rizika úrazu.

V priekope bol odhodený drôt, ktorý bol pri kontaktu so strunou krovinorezu vymrštený a zabodol sa zamestnancovi do oka. Išlo o vážny pracovný úraz s hospitalizáciou zraneného. Obce často zabúdajú zabezpečiť týmto zamestnancom školenie obsluhy malej poľnohospodárskej techniky podľa NV č. 28/2002 Sb., v rámci ktorého sú zamestnanci zoznámení s bezpečným pracovným postupom pri používaní krovinorezov, kosačiek a motorových píl.

Spoločnosť EXTÉRIA s.r.o. zabezpečila školenie všetkých zamestnancov obsluhujúcich krovinorezy, kosačky a motorovej píly. Pracovný úraz pomohla zapísať do knihy úrazov, spísať záznam o úraze a odoslala príslušným štátnym úradom a poisťovni. Sme veľmi spokojní s ich odborným profesionálnym prístupom.

Hodnotenie klienta

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku